Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF) -afbud

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) - afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR)

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2019/2020

 

Mødedatoer i efteråret: 25. september, 30. oktober samt 27. november. Alle onsdage kl. 9 – 11

Arbejdsdag: dato: mandag den 11. november kl.9 – 14 starte med stående morgenkaffe – frokost kl. 12

Især rengøringsopgaver (ok kalender)

Julefrokost tirsdag 10. december.

Frivilligaften: fredag 31. januar 2010

 

Referat:

Til siden sidst :  

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.
Evalueringsmødemed Sønderborg Kommune er aftalt til 26. september kl.14. Deltagere fra kommunen Jette Bork og Leif Jensen. Fra Nygård: Arne, Finn og Asta

Naturstyrelsen møde for frivillige tirsdag den 27. august kl. 16 – 19 i Naturhuset i Kelstrup Plantage ved Kruså. Fra Nygård deltog Arne og Asta.

Første gang Naturstyrelsen afholdt en frivilligeftermiddag. Der var mødt omkring 50 frivillige frem fra de omkring 25 samarbejder styrelsen har med frivillige. Vedhæftet referatet Inge Gillesbergs oplæg, som bl.a. viser, at Naturstyrelsen har 10 funktionærer og 9 skovarbejdere til 10.500 ha (heraf 7000 bevokset med skov).

Haveplan MTM kommer med den færdige haveplan onsdag 4. september, hvor Annelene og Asta mødes med ham

Værelsesnavne på dørene samt billeder af træerne.

Når dørene på 2.sal skal males navnene på dørene. Samtidig med også navne på værelserne i bagehuset. Her overvejes det at male navnene på væggen lige ved siden af døren eller på højkant på døren

Arne aftaler videre med Signe Moos om opsætning af hendes tegninger til billeder i A4 format til 2. salen og i A5 format til bagehuset (ophængning?). Skrives ud på godt papir og sættes i billedrammer med passepartout med smal sort kant.
Pt. intet nyt fra Signe ifølge Arne. Vi sætter sagen lidt på standby i et halvt års tid…

Børnehøjen er færdig og Christian har sået græs. Indtil videre vil området være afspærret og må ikke bruges før afspærringen er fjernet.

Påskeudstillingen 2020: Der har været opstartsmøde for den nye påskeudstillingsgruppe 2. september. Næste møde sidst i januar/start februar. Gruppen består af: Helga, Ellis, Inge, Birthe og Morten Flytkjær, John og Christian. 

Udflugten til Kieler-kanalen 13. juni 2019 blev afviklet med succes. Fin tur

 

1.Ulovligt affald henstillet ved og fyldt i Nygårds affaldsbeholdere

Skraldemændene havde sat bordet fra containeren pænt til side og tømt containeren.

Birgitte og Ole har kørt køleskabet væk. Bordet var blevet fjernet (nogen må have kunnet bruge det;-)

Vi har ikke politianmeldt det.

Håber det er enestående tilfælde, som ikke gentager sig.

 

2.Badebro

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forventes ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Birgitte nævnte, at Poul Erik Nørgaard har viden om brotyper mv. Christian har ideer til hvordan den vil kunne laves.

Der skal allerførst søges om tilladelse til opførelse af broen.

Hvem vil stå for projektet? Christian vil gerne stå for projektet. Hvem vil lave ansøgning? Uanset hvem der laver ansøgningen skal der først laves en tegning og beskrivelse, som kan vedlægges ansøgningen.

3. Økonomi (Birgitte/Anne-Marie)). 

Kassererskiftet er nu endelig på plads. Birgitte og Anne-Marie har mødtes om det praktiske i denne uge.

Søge om tilskud til renovering af overetagen – især møbler – Birgitte udarbejder ansøgning.

4. Forslag til tema for de næste års medlemsaften

Musikgruppen foreslår i 2020: Tyskland og 2021: Sverige

Tyskland: Henrik har nogle ideer til en kobling mellem musik og historie

Dat fastlægges til fredag 31. januar. Mandskorets dirigenter fra Schwabe og kan måske bidrage med ideer til menuen.

5: Evt.

Anne-Marie er nu ugevagt (fik en af Arnes vagtuger). Anne-Marie skal have en Nygård-nøgle

 

Booking: Birgitte og Asta drøfter ændret arbejdsdeling, således at Birgitte overtager hovedansvaret, kontakten til lejerne, udarbejdelse af kontrakter, således at Asta bevarer ansvaret for booking i kalender m.m.

Inge aftaler vinduespudsning

Finn passe affugterne?

 

Nyt skab

 

Huskeliste

 

Projekter og opgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Vi mangler:

  • Ny tæppebelægning i forrum og resterende værelser- 2020
  • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
  • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se nedenfor)
  • Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
    - nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
    På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
  • Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.
  • Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Udflugt hvert andet år (ulige år) Forslag:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1

Hamborg f.eks. Elbphilharmonie. Eftermiddagsforestillling?


Arne undersøger

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg