Påskeudstilling 18.– 22. april 2019 kl. 13 -17: Tema Spor

Link til påskeudstillingskatalogen

SPOR NYGÅRD

Kunstnernes hjemmesider:

Hanne Schmidt: www.hanneschmidt.dk

Annette Zierau: www.annettezierau.dk

Britta  Egebjerg: www.brittaegebjerg.dk

SPOR – i forskellighedernes fællesskab

Rum, hverdagsindtryk, efterladenskaber, historie og erindringer samler de tre kunstnere, der står bag årets påskeudstilling på Nygård, Als. I udtryksform er de imidlertid ganske forskellige: Hanne Schmidt arbejder med maleriet, Annette Zierau i skulptur og Britta Egebjerg udtrykker sig i fotografiet.

Hanne Schmidt er optaget af at skildre efterladte rum, som gennem spor af liv vidner om et levet liv. Gennem rum på rum, trapper ned og op og gennem døråbninger og vinduer ledes beskueren rundt og ind og ud af værket. Efterladte rum kan fortælle glemte historier, vække erindringen og åbne op for flere fortolkningsmuligheder, både helt konkret, men også eksistentielt. Hun vil gerne slå en stemning an, som beskueren frit kan associere ud fra, og derfor prøver hun at skabe nogle scener, der er stemningsladede på trods af, at der egentlig ikke sker noget. Det er bl.a. derfor, der ikke er personer til stede i billederne. Det menneskeskabte er kun til stede i form af deres efterladenskaber. Hanne Schmidt tilstræber, at hendes billeder er tømte, men fyldt med sanselighed, at rummet på én gang er harmonisk og spændingsladet.

Annette Zierau’s værker opstår i selve processen af kunstneriske undersøgelser. Hendes praksis tager ofte udgangspunkt i ting og forhold, der gør indtryk på hende; naturen eller lyriske og historiske oplevelser. Hun har et særligt øje for det, som i udgangspunktet måske virker simpelt eller uinteressant, ligesom hun gerne samler gerne det op, som andre har smidt væk, for at bruge det som grund for et maleri, skulptur eller som trykplade for et grafisk ark. Zierau arbejder konceptuelt og tematisk indenfor et givent projekts område og ender ofte med serier af værker med rod i samme undersøgelsesfelt. Udtrykket i værkerne er enkelt og i den abstrakte retning, der optræder gentagelser inden for en relativ stram og ofte minimalistisk ramme. Flere af de nye skulpturer, der udstilles er stedsspecifikke og lavet til bestemte rum.

Britta Egebjerg er optaget af lagene mellem det umiddelbart synlige og fraværets fylde. Af det historiefortællende i den stilstand og bevægelse, som disse elementer på en og samme tid udgør for hende. Af rummet, hvor oplevelse bliver til bevidsthed og kropslig væren. Hun fotograferer ikke for at fastholde eller gengive noget, hun har set. Hun er alene optaget af de følelser, der opstår, når det ydre og indre mødes. Af de følelser som mødet mellem landskab, rum og menneske udløser og forløser. Brittas fotografier kan betragtes som universelle sindbilleder - optagelser fremkaldt gennem de erindringsrum, der gennem livet har lagret sig i vores indre.

Der er således tale om en meget sanselig og nærværende udstilling, der har sit udtryk i en genkendelig hverdagstone, der samtidig åbner op for eksistentielle dybder og rum.