Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Årets båltaler 2014 var Charlotte Sahl Madsen, tidligere direktør fra Danfoss Universe,  minister for videnskab, teknologi og udvikling fra 2010 til 2011. Boede på Nygård fra 2005 - 2007.

Charlotte Sahl Madsen

Søg